Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zawszecostak
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaIguuana Iguuana
zawszecostak
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
zawszecostak
zawszecostak
7658 db3c

ellewantsmore:

A book store where books are wrapped in paper with short descriptions so no one will ‘judge a book by it’s cover’
Follow Me or Not - Meh
zawszecostak
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamadadream madadream
zawszecostak
6494 9b1a
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viamadadream madadream
zawszecostak
3236 fa7d
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaohwowlovely ohwowlovely
zawszecostak
8203 ad74 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaa-antimatter a-antimatter
zawszecostak
1404 711b
Reposted fromredblog redblog viaedenpath edenpath
zawszecostak
zawszecostak
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens vianimamie nimamie
zawszecostak
8948 2b27
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
6591 b7ff
Reposted fromancientsoul ancientsoul vianimamie nimamie
zawszecostak
zawszecostak
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
zawszecostak
0712 0f80 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacatherineee catherineee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl